Program

Łódź, 7 kwietnia 2022 r.

Hotel Holiday Inn Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź


Prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki
Choroba Parkinsona
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (25 min.)

Dr hab. n. med. Agata Gajos
Pompy lekowe w terapii choroby Parkinsona (25 min.)

Prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki
Leczenie operacyjne choroby Parkinsona: głęboka stymulacja mózgu (25 min.)

Przerwa na kawę (15 min.)

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Rehabilitacja i aktywność ruchowa pacjenta z chorobą Parkinsona (25 min.)

Dr n. med. Agnieszka Guligowska
Zasady odżywiania się i przyjmowania leków w chorobie Parkinsona (25 min.)